Algemeen
+ Nieuws en updates
+ Introductie
+ Woordenboek
+ Takeuchi Naoko
+ Karakter profielen

Anime
+ Introductie
+ Afleveringen

Fans
+ Forum

Overig
+ Gastenboek
+ Links
+ Credits

Site ontwerp en inhoud © 2002-2005 Rain
Bishoujo Senshi Sailormoon © 1992 Takeuchi Naoko, Kodansha, Toei Animation, TV Asahi, Bandai, e.a.

Woordenboek
Als je je bezig houdt met de Japanse versie van Sailormoon zul je vaak vreemde woorden en termen tegenkomen. Op deze pagina staat een lijst met de meest voorkomende termen en woorden, en hun betekenissen.

NB: De uitspraak van de "r" in Japanse woorden en zinnen is een mix tussen een "l" en een "r". De "g" dient te worden uitgesproken als de "g" in het Engelse woord "good".

-------------------------------------------------------------------------------

A

ai: liefde
De juiste uitspraak van "ai" is "ah-ie".

anata: jij
De juiste uitspraak van "anata" is "ah-nah-tah".

anime: animatie
"Anime" is een verkorting van het Engelse woord "animation", oftewel animatie. De term anime is in de jaren '70 in Japan populair geworden en omvat daar alle vormen van tekenfilms (dus ook de niet-Japanse, zoals die van Disney). Door andere landen wordt met "anime" enkel "Japanse animatie" bedoeld. De juiste uitspraak van "anime" is "ah-nie-mee".

aniparo: anime parody
Een parodie op een anime serie.

ano: ehm / pardon
Wordt gebruikt om de aandacht te krijgen. De juiste uitspraak van "ano" is "ah-noh".

ara / are: oh / huh?
Het woord "ara" wordt door vrouwen gebruikt, "are" wordt door mannen gebruikt. De juiste uitspraak van "ara" is "ah-rah", en de uitspraak is "ah-reh".

arigatou: dankjewel
De formele vorm van "arigatou" is "arigatou gozaimasu". Nog beleefder is "domou arigatou gozaimasu". "Domou arigatou" wordt overigens ook vaak gebruikt. De juiste uitspraak van "(domou) arigatou (gozaimasu)" is "(doo-moh) ah-rie-gah-toh (goo-tsa-ie-mas)".

B

baka: idioot / sukkel
Een krachtigere versie van "baka" is "bakayaro". "Yaro" is een onbeleefd woord voor "persoon". De juiste uitspraak van "baka(yaro)" is "bah-kah(-jah-roo)".

BGM: background music
Oftewel "achtergrondmuziek".

bishoujo: mooi meisje
"Bi" betekent "mooi", "shou" betekent "jong", "jo" betekent "vrouw". De juiste uitspraak van "bishoujo" is "bie-shoo-joh".

bishounen: mooie jongen
"Bi" betekent "mooi", "shou" betekent "jong", "nen" betekent "man". De juiste uitspraak van "bishounen" is "bie-sjoo-nen".

C

-chan: schattig / klein
Wordt achter een naam uitgesproken van een kind, (jongere) beste vriend(in) of familielid. Meestal wordt "-chan" voor vrouwen gebruikt. De juiste uitspraak van "chan" is "tjan".

chibi: klein
De juiste uitspraak van "chibi" is "tjie-bie".

D

daijoubu: ok / in orde / goed
"Daijoubu ka?" betekent "Gaat alles goed met je?" of "Ben je OK"? De juiste uitspraak van "daijoubu (ka)" is "dah-ie-djoo-boe (kah)".

densetsu: legende
De juiste uitspraak van "densetsu" is "den-set-soe".

demo: maar
De juiste uitspraak van "demo" is "deh-moh".

doujinshi: boeken over dezelfde persoon
OnofficiŽle manga gemaakt over een bepaalde serie door fans van een bepaalde serie. De juiste uitspraak van "doujinshi" is "doo-djin-shie".

doushite: waarom
De juiste uitspraak van "doushite" is "doo-shie-teh".

E

ecchi: H
Ecchi is hoe in het Japans de letter "H" wordt uitgesproken. Met "H" wordt hier de eerste letter van het woord "hentai" bedoeld. Ecchi is een mildere vorm van hentai. De juiste uitspraak van "ecchi" is "eh-tjie".

F

fandub: -
Een door fans vertaalde en nagesynchroniseerde anime serie.

fansub: -
Een door fans vertaalde en ondertitelde anime serie.

fuku: uniform / outfit
De juiste uitspraak van "fuku" is "foe-koe".

G

ganbatte: ga ervoor / veel succes / je kan het
Wordt geschreven als "ganbatte", maar uitgesproken als "gambatte". De juiste uitspraak van "gambatte" is "gah-m-bah-teh".

genki: gezond / energiek
"Ogenki desu ka?" betekent "Ben je gezond?" of "Gaat het goed met je?". De juiste uitspraak van "genki" is "geh-n-kie".

ginzuishou: zilverkristal
De juiste uitspraak van "ginzuishou" is "gien-tsoe-ie-shoo".

gomen: sorry
"Gomen ne" betekent "Het spijt me." "Gomen nasai" is beleefder dan "gomen ne", maar heeft dezelfde betekenis. De juiste uitspraak van "gomen nasai" is "goh-men nah-sah-ie".

H

hai: ja
De juiste uitspraak van "hai" is "hai".

hajimemashite: aangenaam kennis te maken
De juiste uitspraak van "hajimemashite" is "hah-djie-meh-mah-shie-teh".

henshin: transformatie / metamorfose
De juiste uitspraak van "henshin" is "heh-n-shien".

hentai: abnormaal / pervers / perverseling
De juiste uitspraak van hentai is "heh-n-tah-ie".

hoshi: ster
De juiste uitspraiste uitspraak van "hoshi" is "hoh-shie".

I

ima: nu
De juiste uitspraak van "ima" is "ie-ma".

inner senshi: -
Dit is een term die door Sailormoon fans is bedacht. Meestal worden met de "inner senshi" Ami, Rei, Makoto, Minako en soms Usagi en Chibi-Usa bedoeld in hun senshi vormen. Waarom "inner senshi"? Veel fans gebruiken het omdat ze denken dat de planeten van de zojuist genoemde senshi de binnenste planeten van ons zonnestelsel zijn. Dit klopt niet, want Jupiter hoort daar niet bij. De term "inner senshi" komt niet voor in de manga, anime, Seramyu, merchandise etc. Wel wordt eenmaal de term "senshi van het binnenste zonnestelsel" gebruikt op de Seramyu CD "Shin Densetsu Krin" door Tonegawa Akari, die de rol van Kino Makoto heeft in de musical Eien Densetsu.

J

K

kawaii: schattig
De juiste uitspraak van "kawaii" is "kah-wah-ie".

konnichi wa: hallo / goedendag / goedemiddag
De juiste uitspraak van "konnichi wa" is "kon-nie-tjie-wa".

L

M

manga: vrijetijdsplaatjes
Japanse stripboeken. Voor de jaren '70 werd met "manga" animatie bedoeld. De juiste uitspraak van "manga" is "mah-n-gah".

matte: wacht
Als in "wacht op mij!". De juiste uitspraak is "mah-teh".

N

nani (kore): wat (is dit)?
De juiste uitspraak is van "nani (kore)" is "naa-nie (koh-reh)".

ne: nietwaar?
Wordt gebruikt aan het einde van een zin of vraag. De juiste uitspraak van "ne" is "neh".

neko: kat
De juiste uitspraak van "neko" is "neh-koh".

O

outer senshi: -
Dit is een term die door Sailormoon fans is bedacht. Met de "outer senshi" worden Setsuna, Haruka, Michiru en Hotaru bedoeld in hun senshi vormen. Waarom "outer senshi"? Veel fans gebruiken het omdat de planeten van de zojuist genoemde senshi de buitenste planeten van ons zonnestelsel zijn. Dit klopt, alhoewel Jupiter daar ook bij hoort. De term "outer senshi" komt niet voor in de manga, anime, Seramyu, merchandise etc. Wel wordt soms de term "senshi van het buitenste zonnestelsel" gebruikt.

P

Q

R

S

seifuku: schooluniform
De juiste uitspraak van "seifuku" is "see-ie-foe-koe".

senpai: senior / mentor
Dit wordt vaak achter de naam uitgesproken van een mentor, senior student(e), of iemand die ouder is. Het wordt geschreven als "senpai", maar uitgesproken als "sempai". De juiste uitspraak van "sempai" is "seh-m-pah-ie".

senshi: krijger / soldaat
De juiste uitspraak van "senshi" is "seh-n-shie".

SFX: sound effects
Oftewel "geluidseffecten".

sugoi: geweldig
De juiste uitspraak van "sugoi" is "soe-goh-ie".

T

U

usagi: konijn
De juiste uitspraak van "usagi" is "oe-sah-gie".

V

W

watashi: ik
De juiste uitspraak van "watashi" is "wah-tah-shie".

X

Y

yatta: overwinning / het is me gelukt / het is ons gelukt
De juiste uitspraak van "yatta" is "jah-tah".

yo: -
Wordt aan het einde van een woord of zin toegevoegd om deze te benadrukken.

youma: demoon / duivel
De juiste uitspraak van "youma" is "joo-mah".

Z